A A A K

SmodBIP

Ramowy rozkład dnia

 RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA  POBYTU  DZIECKA   

W  PRZEDSZKOLU  SAMORZĄDOWYM  W  BOBOWEJ

700 – 800 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci :
-gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój dziecka
-gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka
- zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka
Praca indywidualna i praca w małych zespołach.
800– 845 Zabawy integrujące grupę.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe – rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę oraz zabawy logopedyczne.
845 – 900 Przygotowanie do śniadania. Gimnastyka poranna.
Czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe.
900– 930 Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
930 – 1030 Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka, zgodny z jego możliwościami,
z uwzględnieniem zadania diagnostyczno – prognostycznego poprzez zajęcia z całą grupą.
1030 – 1100 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci oraz zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela, obserwacje.
1100– 1145 Spacery, wycieczki, zajęcia sportowe, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie.
1145 – 1200 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe.
1200 – 1230 Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
1230 – 1300 Ćwiczenia relaksacyjne. Głośne czytanie dzieciom .
1300 – 1415 Swobodna aktywność dziecka. Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, praca indywidualna. Rozwijanie specyficznych właściwości psychofizycznych, cech, uzdolnień.
1415 – 1430 Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe.
1430 – 1445 Podwieczorek.
1445– 1600 Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem. Zajęcia rekreacyjne i rozwijające aktywność indywidualną i społeczną dziecka.
Zabawy na placu zabaw.
Rozmowy indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci do domu.
Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 115