A A A K

SmodBIP

Plan pracy Rady Rodziców

Plan pracy Rady Rodziców
Przedszkola Samorządowego w Bobowej

Zebrania Rady Rodziców
1. Struktura Rady Rodziców, regulamin, zasady działania
2. Uchwalenie programu wychowawczego
3. Opiniowanie planu finansowego przedszkola. Ustalenie sposobu gromadzenia i wydatkowania środków Rady Rodziców
4. Projekty współpracy przedszkolaz rodzicami

5. Analiza stanu bezpieczeństwa

6. Szkolenia dla rodziców – rozpoznanie potrzeb, programy szkoleń
7. Omówienie organizacji pracy przedszkola w kolejnym roku szkolnym
8. Promocja przedszkola, rekrutacja maj dyrektor
9. Omówienie efektów kształcenia i wychowania
10. Planowanie nowego roku szkolnego, opiniowanie projektu organizacyjnego, planu zajęć dodatkowych
Kontakty z ogółem rodziców
11. Ogólne zebrania informacyjne wrzesień

12. Ogólne zebrania sprawozdawcze

13. Imprezy przedszkolne wg harmonogramu.
Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych
14. Powitanie przedszkolaka.
15. Wystawa jesiennych prac
16. Święto Niepodległości
17. Andrzejki
18. Wigilia i wspólne kolędowanie
Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych
19. Dzień Babci i Dziadka
20. Zabawa karnawałowa
21. Kiermasz „ Jak pięknie na stole wielkanocnym”
22. Święto rodziny
23. Wycieczka autokarowa
Reprezentowanie przedszkola na zewnątrz

24. Udział w posiedzeniach Komisji Oświaty i Rady Miasta Bobowej
25. Udział w sesjach Rady Miasta w ciągu roku

26. Udział w ogólnopolskich oraz gminnych, konkursach.Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 1 058