A A A K

SmodBIP

konwencja o prawach dziecka

20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych uchwaliło

KONWENCJĘ O PRAWACH DZIECKA

W Polsce zaczęła obowiązywać od 7 lipca 1991 roku


Konwencję nazwano światową konstytucją
praw dziecka, która ustanowiła status
dziecka oparty na następujących założeniach:


 dziecko jest samodzielnym podmiotem – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej

 dziecko wymaga poszanowania jego tożsamości, prywatności i godności

 rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka

 państwo ma wspierać rodzinę a nie ją wyręczaćOpublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena P
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 966