A A A K

SmodBIP

KODEKS RODZINNY i OPIEKUŃCZY

KODEKS RODZINNY i OPIEKUŃCZY

(ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 59), obowiązuje od dnia 1 stycznia 1965 r.

Art. 87
Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.

Art. 92
Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.

Art. 95
§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz wychowania dziecka.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

Art. 96
Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim.
Obowiązani są troszczyć o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 14.10.2013
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 14.10.2013
Dokument oglądany razy: 998