RSS
A A A
SmodBIP

Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze

 ...................................................... ......................................................
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

…………………………………..
(adres zamieszkania)


Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

Niniejszym oświadczam, że nie byłam/-łem karana/-y zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1440 ze zm.).


……………………………………..
(podpis kandydata)Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 13.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 10.02.2020
Dokument oglądany razy: 301