RSS
A A A
SmodBIP

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BOBOWEJ
UL. POCZTOWA 4 38-350 BOBOWA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Głównego Księgowego w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej w wymiarze 2/40 etatu.
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bobowej informuje, iż w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana Pani Grażyna Kostrzewa zamieszkała Szalowa.
UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:
W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko Głównego Księgowego, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej, swoją ofertę pracy złożyła 1 osoba.
Osoba ta spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu. Po dokonaniu oceny merytorycznej złożonych dokumentów i rozmowie kwalifikacyjnej, Komisja stwierdziła , że Pani Grażyna Kostrzewa posiada odpowiednie przygotowanie do zawodu, predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku w Przedszkolu Samorządowym w Bobowej.

Bobowa, dn. 21.02.2020 r.
- Bożena Płazińska-
Dyrektor Przedszkola
Samorządowego w Bobowej
Opublikował: Bożena Płazińska
Publikacja dnia: 21.02.2020
Podpisał: Bożena Płazińska
Dokument z dnia: 21.02.2020
Dokument oglądany razy: 122